polyesterová příze
  • Air Propolyesterová příze

polyesterová příze

polyesterová příze

posílat vyšetřování

výsledek vylíčení

polyesterová příze


polyesterová příze


Polyesterovým vláknem se rozumí vlákno, jehož hlavní řetězec obsahuje esterovou skupinu a který se vyrábí zvlákňováním vlákna. Vztahuje se na vlákno vyrobené použitím ethylenftalátu jako suroviny. Podle anglického názvu suroviny „polyethylentereftalát“ Zkratka, označovaná jako „PET“ vlákno. V Číně je běžně znám jako polyester. Takzvaná „příze“ je ve skutečnosti obecným termínem „příze“ a „linie“. V materiálové vědě o oděvu je definováno následovně: „Příze“ je uspořádat mnoho krátkých vláken nebo nekonečných vláken v přibližně paralelním stavu a podél axiálního směru. Rotující kroucení pro vytvoření protáhlého objektu s určitou pevností a lineární hustotou; a "linie" je provaz vytvořený kroucením dvou nebo více jednoduchých přízí.


polyesterová příze

Hot Tags:

příbuzný kategorietřída

posílat vyšetřování

Prosím, neváhejte zadat dotaz v níže uvedeném formuláři. Odpovíme vám za 24 hodin.